Betaling en verzendkosten

Verzendkosten

Nederland

 • Promotie: Gratis verzending bij een bestelling vanaf € 49 binnen het vasteland van Nederland & België
 • Verzendkosten inclusief verpakking: € 5,90.
 • Eilandentoeslag: € 19,90

Luxemburg & België:

 • Voor het eerste artikel € 9,90. Voor ieder verder artikel worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Levertijden

Als u verschillende soorten producten in een bestelling koopt, raadpleeg dan a.u.b. het product met de langste levertijd.

Canvas*
Productietijd: 1 werkdag
Levertijd: 3 tot 5 werkdagen
Totaal levertijd: tot 6 werkdagen
Fotoboek & Kalender
Productietijd: 4 werkdagen
Levertijd: 3 tot 5 werkdagen
Totaal levertijd: tot 9 werkdagen
Alle andere producten
Productietijd: 2 werkdagen
Levertijd: 3 tot 5 werkdagen
Totaal levertijd: tot 7 werkdagen

* exclusief aanvullende opties (frames, schildersezel, andere frame dikte)

Wilt u de status van uw bestelling controleren? Zoek niet verder!

Veilig Betalen

Voor de gegevensoverdracht wordt de veiligheidsstandaard SSL (Secure Socket Layer) gebruikt. Op deze manier zijn uw gegevens altijd beschermd. Deze procedure wordt ook gebruikt door banken om uw veiligheid te waarborgen.

U kunt bij ons kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:

Bij vooruitbetaling wordt de bestelling pas na ontvangst van de betaling in productie genomen. De overboeking duurt normaal gesproken tussen twee en vier dagen.:

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze e-mail bevat alle gegevens die nodig zijn voor de overschrijving. Geef als omschrijving alstublieft het bestelnummer, uw postcode en uw achternaam. Voor zakelijke bestellingen kunt u in plaats van de achternaam de bedrijfsnaam invullen. Scheidt deze informatie alstublieft met behulp van een koppelteken (bv. 01234-33335-Jansen). Zo kunnen wij de betaling snel toewijzen en de goederen gereed maken voor verzending.

Onze bankgegevens
Rabobank Roermont-Echt
BIC (Bank Identifier Code) RABONL2U
IBAN (International Bank Account Number) NL82 RABO 0161 0258 54
Rekeninghouder United Arts GmbH

Credit Card

U kunt ook makkelijk met uw creditcard bij bestecanvas.nl betalen. Geef tijdens het bestelproces uw creditcardnummer en de vervaldatum door. Bovendien hebben we de validatiecode nodig , welke op de achterkant van de Creditcard staat.Voor de gegevensoverdracht wordt de veiligheidsstandaard SSL (Secure Socket Layer) gebruikt. Op deze manier zijn uw gegevens altijd beschermd. Deze procedure wordt ook gebruikt door banken om uw veiligheid te waarborgen.Wij accepteren betalingen met uw Visacard, Mastercard of American Express. Wij belasten uw rekening nadat u de bestelling heeft afgesloten.

PayPal

U kunt ook makkelijk via PayPal bij bestecanvas.nl betalen. Kies tijdens het bestelproces gewoon voor PayPal als betaalmethode, u wordt automatisch doorgestuurd naar het PayPal-betalingssysteem. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u direct een bestelbevestiging per e-mail.

Wij bieden u op maat gemaakte producten aan. Wij hebben de mogelijkheid, dankzij onze geavanceerde printtechniek de productietijd tot het minimum te verkorten, zonder dat de kwaliteit hierdoor achteruit gaat. Zo bedraagt de productietijd voor uw canvas print slechts 1-2 werkdagen (maandag-vrijdag). Houdt er rekening mee dat uw bestelling altijd een origineel product is, en wij daarom pas na ontvangst van de betaling met de productie kunnen beginnen. De levering geschiedt bij standaard verzending binnen Nederland reeds na 2-3 werkdagen.

Klarna Factuur

Koop nu - betaal pas over 14 dagen!

Als u kiest voor de betaalmethode van Klarna ontvangt u altijd eerst het product thuis en heeft u vervolgens 14 dagen de tijd om te betalen. De factuur wordt per e-mail verstuurd. De betaling hiervan dien je binnen 14 dagen aan Klarna te worden voldaan, zoals aangegeven op de factuur. Maakt u gebruik van achteraf betalen via Klarna dan betaald u €1,50 extra. U betaalt aan Klarna geen verdere extra kosten als u de factuur binnen 14 dagen betaalt. Door voor deze betaalmethode te kiezen ga u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Klarna. Om gebruik te kunnen maken van Klarna, dient u 18 jaar of ouder te zijn. Klarna is alleen mogelijk voor klanten die woonachtig zijn in Nederland. Klik hier voor meer informatie over Klarna.

IDEAL

Betaal snel en makkelijk met iDeal. Als u voor deze betaalwijze kiest kunt u direct tijdens het bestelproces het geld via uw eigen bank overmaken in een vertrouwde internetbetaalomgeving mits u internetbankieren gebruikt bij de aangesloten banken natuurlijk. Tijdens het afronden van het bestelproces selecteerd u deze betaalmethode en u wordt automatisch doorverwezen naar de internet betaalomgeving van uw bank...


Makkelijk en veilig betalen

Aanmelden

Algemene Voorwaarden

 1. Geldigheid

  Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden is de United Arts GmbH Hohenzollernring 25, 50672 Keulen (Köln)/ Duitsland (Germany) (hierna aangeduid als "bestecanvas") en de klant.

  Voor de zakelijke relatie tussen de "bestecanvas" en de besteller gelden uitstluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van het plaatsen van de bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent bestecanvas niet aan, tenzij bestecanvas uitdrukkelijk in schriftelijk vorm de geldigheid hiervan heeft toegestemd. Na het voltooien van uw bestelling ontvangt u per e-mail een bestelbevestiging. Alleen door deze e-mail komt de overeenkomst met ons tot stand

 2. Prijzen

  Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldige BTW (op dit moment 19 procent), zonder de kosten van verpakking en verzending. Kosten van verpakking en verzending (verzendkosten) worden overeenstemming onze specificatie apart op de rekening vermeld. Alle genoemde prijzen, ook voor verpakking en verzending, zijn alleen geldig op het moment van de bestelling. Bij het updaten van de websites van bestecanvas zijn alle eerder vermelde prijzen en andere informatie niet meer geldig. Toonaangevend is telkens de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.

 3. Betalingsvoorwaarden

  U kunt de producten betalen via PayPal, IDeal, Op rekening (Klarna), Vooruitbetaling en CreditCard (Wij accepteren VISA, Mastercard en American Express) . Als u "op rekening" bestelt, heeft u 14 dagen na ontvangst van de rekening de tijd op te betalen en kunt u dus achteraf betalen. Betalingen gelden als voldaan vanaf de dag dat bestecanvas over het bedrag kan beschikken. De kosten van de betaling, met name betalingen uit het buitenland, zijn voor rekening van de klant.

  United Arts GmbH is een dochteronderneming van Picanova GmbH en biedt, via haar betalingsproviders, betalingsdiensten aan namens Picanova GmbH.

 4. Herroepingsrecht

  Er bestaat bij bestellingen van goederen die volgens specificaties van de klant worden geproduceerd, "goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn", (art. 7:46d lid 4(2) BW) geen herroepingsrecht. Daarom willen wij u bij deze uitdrukkelijk op de hoogte stellen dat om deze reden geen herroepingsrecht bestaat bij het bestellen van canvas prints met een individuele print. Als wij de betaling via vooruitbetaling niet binnen zeven dagen na het afsluiten van een overeenkomst conform $ 2 van deze AVV op onze rekening hebben ontvangen, heeft bestecanvas het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. De herroeping is te richten aan:

  United Arts GmbH
  Hohenzollernring 25
  50672 Keulen (Köln)
  Duitsland (Germany)

  U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 7 werkdagen(Art. 7:46d lid 1 BW) zonder reden in tekstvorm (bijv. Brief, Fax, E-Mail) of door het retourneren van de producten intrekken. De aanvangsdatum van de herroepingstermijn begint bij de verkoop van goederen de dag na ontvangst van het product. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende om de herroeping of de goederen tijdig op te sturen. U zult de reguliere kosten voor de retourzending moet dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is als 40€ óf als u bij een hogere prijs van de goederen op het tijdpunt van de herroeping nog geen tegenprestatie geleverd heeft of een getollereerde overeengekomen gedeeltelijke betaling verricht heeft. Anders is de retournering voor u gratis.

 5. Leveringsvoorwaarden

  Levering geschiedt door het verzenden aan het door de klant meegedeelde leveradres, conform de op de website beschreven voorwaarden. De levertijd bestaat uit de aangaven op de website alsook de mededeling aan de klant in de opdrachtbevestiging. Elke levering is onder voorwaarde, dat bestecanvas zelf op tijd en naar behoren wordt beleverd. Indien een door de klant besteld product tegen de verwachting in, ondanks de tijdige dispositie van bestecanvas uit door aanvaardbare redenen niet ter beschikking staan, heeft bestecanvas het recht, de klant in plaast van het bestelde product een kwalitatief en qua prijs evenredig product aan te bieden of de overeenkomst nietig te verklaren. bestecanvas informeert de klant onmiddellijk als er niet aan de bestelling kan worden voldaan, en zal reeds gedane betalingen direct terugbetalen. bestecanvas is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Vertraagde levering door bestecanvas geeft de besteller geen recht op schadevergoeding, tenzij bestecanvas groof nalatig of met opzet heeft gehandeld. Verdere aanspraken van de klant zijn voorbehouden. Als de vertraging gebaseerd is op oorzaken, waar bestecanvas geen invloed op heeft (overmacht, schuld van anderen, e.a.) wordt de termijn navenant aangepast. De klant wordt hierover direct geïnformeerd. Als de reden voor de vertraging langer dan vier weken, beginnend na het afsluiten van de overeenkomst, duurt, heeft iedere partij het recht, het contract te annuleren. Als de klant tijdens het leveren niet aanwezig is, en het pakket niet binnen 7 werkdagen bij het desbetreffende postkantoor afhaalt, of als de klant weigert het pakket aan te nemen, heeft bestecanvas het recth, de bestelling te annuleren en de overeenkomst nietig te verklaren.

 6. Garantie

  De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. De overdracht van claims van de klant zijn niet mogelijk. Voor zover er niets anders wordt aangetoond, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de juridische redenen - uitgesloten. bestecanvas is daarom niet aansprakelijk voor beschadigingen, die niet aan het bestelde zijn ontstaan; bestecanvas is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Wanneer de contractuele aansprakelijkheid van bestecanvas uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten. Duidelijke gebreken dient de klant direct, echter niet later dan twee weken na ontvangst van de levering, schriftelijk mee te delen. Een latere mededeling van dergelijke gebreken is uitgesloten. Er is geen sprake van gebreken, als de geleverde kwaliteit conform de technische standaard voor digitale foto-ontwikkeling en -verwerking is. Verschillen qua kleur tussen de prints en de originele foto's kunnen technisch niet worden vermeden en worden daarom niet als gebrek aangezien. Ook is er geen sprake van een gebrek, als het verlies van de kwaliteit het door een slechte kwaliteit (b.v. "resolutie" van het originele fotobestand) duidelijk wordt. Een bijzondere toestand van de te leveren goederen is niet overeengekomen. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet, als de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid, of als er sprake is van lichamelijk letsel. Verder geldt deze ook niet, als de klant wettelijk geregelde claims indient. Voor zover bestecanvas nalatig contractuele verplichtingen niet nakomt, is de verplichting op vergoeding van materiële schades beperkt tot de typische ontstane schade. Als het te verhelpen door middel van een vervangende levering geschiedt, is de koper verplicht de goederen die in eerste instantie werden geleverd, binnen 30 dagen aan bestecanvas te retourneren, de kosten hiervoor worden door bestecanvas betaald. De terugkeer van het defecte product dient te geschieden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. bestecanvas behoudt zich het recht om op grond van de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te eisen. De verjaringstermijn is vierentwintig maanden, beginnend vanaf de levering.

 7. Eigendomsvoorbehoud

  De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van bestecanvas. Voor de eigendomsoverdracht is een verkoop, verhuur, inpandgeving, zekerheidseigendom, verwerking, andere vervreemding of wijziging zonder de uitdrukkelijke toestemming van bestecanvas niet toegestaan.

 8. Compensatieverbod, retentierecht

  De klant is niet gerechtigd eigen vorderingen met betalingsvorderingen van bestecanvas te compenseren, tenzij de vorderingen van de klant ontegensprekelijk of rechtsgeldig zijn verklaard. De klant is niet bevoegd betalingsvorderingen van bestecanvas rechten op retentie - ook op basis van klachten - aan te rekenen, tenzij deze uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.

 9. Auteursrecht

  De klant is voor de inhoud van de fotobestanden zelf verantwoordelijk. Bij alle overgedragen werken, bestanden en foto's alsook het archiveren van fotobestanden wordt er van uit gegaan, dat de klant de vereiste auteursrechten, handelsmerken of andere rechten hiervan bezit. In het geval van schending van deze rechten is de klant verplicht, bestecanvas voor vorderingen van derden te vrijwaren. Dit gebeurt principieel door de schuldovername tegenover de schuldeiser. Als deze met de schuldovername niet eens is, stelt de klant bestecanvas in de interne verhouding tussen beide vrij van eventuele vorderingen. De klant zal bestecanvas in dit geval bij de verdediging van de vordering ondersteunen. Kosten (vertegenwoordiging door een advocaat, de gerechtskosten, boetes, enz.) die hieruit voortvloeien, worden door de klant betaald.

 10. Licentieverlening

  De klant behoudt alle rechten van alle documenten, die door de klant of een door de klant bevoegde persoon aan bestecanvas werden overgedragen. Voor het uitvoeren van de opdracht verleent de klant bestecanvas het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte recht, de aan bestecanvas ter beschikking gestelde fotobestanden in het kader van de in het contract vastgelegde te leveren diensten uit te voeren. Dit omvat het bewaren, reproduceren en bewerken van de fotobestanden. Dit omvat ook het recht, individuele foto's derden ter beschikking te stellen voor het oplossen van fouten.

 11. Nieuwsbrief

  Om u verder op de hoogte te houden van onze huidige acties, sturen wij u op het gegeven adres de nieuwsbrief van United Arts GmbH alsook verbonden ondernemingen. Als u later geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u deze op elk moment annuleren zonder verdere kosten, met uitzondering van de verzendkosten op basis van het basistarief. Een geschreven mededeling aan uitschrijven@bestecanvas.nl of aan de in het impressum vermelde contactgegevens (bv. fax, brief) volstaat hiervoor. Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldlink.

 12. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, recht van de verrichten

  De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhouden. Hij verzekerd door het plaatsen van de bestelling dat de inhoud van de overgedragen fotobestanden niet tegen het strafrecht, met name niet in strijd zijn met de bepalingen §§ 86 vlg., 184 vlg. StGB (het Duitse Wetboek van Strafrecht). bestecanvas is bovendien niet verplicht, diensten uit te voeren, die een schending van de wet door bestecanvas tot gevolg hebben. Als de inhoud van de door de klant verstuurde bestanden in strijd zijn met strafrechtelijke bepalingen, zal bestecanvas hiervan aangifte doen. Vanwege dezelfde reden heeft bestecanvas het recht de dienst te weigeren en het contract te ontbinden. bestecanvas heeft het recht, is echter niet verplicht de door de klant in zijn web-album geplaatste inhouden op rechtmatigheid te controleren. Voor zover volgens de opvatting van bestecanvas de inhoud tegen de geldende wetten verstoot, heeft bestecanvas het recht zonder kennisgeving de inhoud te verwijderen. In geval van klachten of bezwaar van derden met betrekking tot de informatie van de klant, ongeacht om welke wettelijke reden, zal bestecanvas de inhoud in ieder geval per omgaande verwijderen. Een claim tegenover bestecanvas vanwege het blokkeren van inhoud na een aangifte of bezwaar van derden is uitgesloten, voor zover bestecanvas geen inhoud met grove nalatigheid of opzettelijk ongerechtvaardigd heeft verwijderd.

 13. De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

 14. Ongeldige bepalingen, bevoegde rechtbank

  Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van het gehele contract. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling. Indien de klant een koopman, juridische entiteit van publiek recht of de publiekrechtelijk fonds is, is Keulen de exclusief bevoegde rechtbank voor alle uit een contract ontstane of voortvloeiende geschillen. Hetzelfde geldt indien een klant geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, een klant na het afsluiten van een contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland heeft veranderd, of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van het beroep onbekend is.

 15. Geldend recht

  Voor de afsluiting en afwikkeling van alle contracten geldt het Duitse recht.

  De gelding van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Impressum

De service van bestecanvas.nl wordt u aangeboden door:
United Arts GmbH
Hohenzollernring 25
50672 Keulen (Köln)
Duitsland (Germany)

NL-Vestiging:
United Arts GmbH
Kingsfordweg 151
Amsterdam, 1043GR
Nederland

Contact met ons opnemen

Voor vragen over partnerschap neem contact met ons op partner@bestecanvas.nl

Telefoon: +31 97010288398*
(maandag-vrijdag 11-16 uur)
(*Kosten per minuut correspondeert met de tarieven van uw land of mobiele telefoon provider voor internationaal bellen)

Bedrijfsleiding:
Philipp Mühlbauer
Keulen HRB 65196
BTW-Nr. DE 264234312
Bevoegd kantongerecht Keulen

Gegevensbescherming:
E-Mail: data-protection-officer@unitedartsgmbh.com

Betalingen met Creditcard worden afgehandeld door:
United Arts GmbH
Hohenzollernring 25
50672 Keulen (Köln) / Duitsland (Germany)
Keulen HRB 65196
Bevoegd kantongerecht Keulen

De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

Sluit
Uw afbeelding wordt geüpload Geef ons een seconde
We bereiden alles voor
Upload voltooid!
0%
Bestand is te groot
Uw afbeelding overschrijdt de limiet van 60MB.
Pas de grootte van uw afbeelding aan en probeer het opnieuw.
Te veel foto's
U kunt maximaa 25 afbeeldingen per keer uploaden.
Te veel foto's
U kunt maximaal 100 afbeeldingen per keer uploaden.
Te veel foto's
U kunt maximaal 25 foto's tegelijk uploaden.
Afbeeldingsresolutie onvoldoende.
Helaas is de resolutie van uw foto niet voldoende voor het geselecteerde product.
Kies een andere foto of verander het product.
Verkeerd bestandstype
We kunnen de volgende indelingen verwerken:
.jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp
Fout tijdens uploaden
Er is helaas een fout opgetreden tijdens het uploaden. Gelieve het opnieuw te proberen.
Als het probleem aanhoudt, upload dan uw afbeelding met deze uploader. UPLOADER.
Resolutie te hoog
Helaas is het aantal pixels van de geüploade afbeelding te hoog.
Gelieve de resolutie van de afbeelding te verlagen en opnieuw te uploaden.
Laagste prijsgarantie

De laagste prijs garantie van bestecanvas.nl!

De bestecanvas.nl laagste prijs garantie garandeert u altijd de goedkoopste prijs. Vindt u bij een andere aanbieder een product van hetzelfde formaat en in dezelfde uitvoering goedkoper, dan verlagen wij deze prijs nog eens met 5%.

Wat moet u in dit geval doen?

Heel simpel, stuur een email met de gegevens van de andere aanbieder, de prijs en de uitvoering. Vervolgens vergelijken wij het product, als het klopt sturen wij u de passende kortingscode toe!